Tiger II

Tiger II jest teksto-wym edytorem HTML, wyposażonym w narzędzia wspomagające pracę web-mastera. Trzy wersje (Mini, Standard, Pro) umożliwiają wybór właściwego zestawu dodatków. Obsługuje pol-skie strony kodowe.

wiecej...

 
 Tiger II WAP Tools

Zestaw narzędzi przydatnych przy twórzeniu witryn opartych o WML. Zestaw zawiera edytor kodu WML oraz edytor rysunków WBMP, będących podstawowym formatem prezentowania grafiki dla potrzeb WAPu

wiecej...

 
 Tiger II Tools

Zestaw zaawansowa-nych narzędzi umożliwiają-cych przygotowywanie zło-żonych elementów stron WWW takich jak skompli-kowane tabele i formularze, mapy odnośników, galerie obrazków.

wiecej...

 
 Tiger II MiniPad

Darmowy edytor HTML, który znakomicie zastępuje systemowy Notatnik. Ko-lorowanie składni, polskich stron kodowych i inne.

wiecej...

 
 Tiger 98

Posiada narzędzia grupujące dokumenty w projekty, mechanizm ko-lorowania składni, umo-żliwia reedycję wstawio-nych znaczników.

wiecej...

 
© Marcin Łagonda for Vega s.c.   
25263   
WstępNowościProgramySklepForumEnglish version
 

Wymagania:
Windows 9x/Me/NT/2000
200 MMX
32 MB RAM
10 MB HDD
Tiger II Tools dla Windows
Ściągnij wersję 1.1.2: PL / EN

Zestaw zaawansowanych narzędzi umożliwiających przygotowywanie złożonych elementów stron WWW takich jak skomplikowane tabele i formularze, mapy odnośników, galerie obrazków. Dostępne jest także narzędzie służące do cięcia rysunków na części (Skalpelek). Jako dodatek w pakiecie znajduje się także TigerII MiniPad - Edytor HTML. TigerII Tools jest dostępny jako osobny produkt, a także stanowi część pakietu TigerII Millenium w wersji Proffessional. Wersja TigerII Millenium Standard posiada uproszczone wersje tych narzędzi.

TigerII Wizualny Kreator Tabel

Narzędzie umożliwia przygotowanie dowolnej tabeli oraz formularzy, używając do tego wyłącznie myszki, bez konieczności znajomości składni HTML.

Krótka charakterystka możliwości:

 • Maksymalne wymiary tabeli to 99999x99999 pikseli oraz,
 • Maksymalna ilość elementów 100 kolumn i 999 wierszy,
 • Możliwość utworzenia tabeli z szablonu,
 • Możliwość zapisania tabeli i późniejsze reedycji,
 • Eksport tabeli do pliku HTML oraz do schowka,
 • Obsługa pól formularzy,
Dostępne narzędzia:
 • Scalanie i rozdzielanie komórek,
 • Wstawianie i usuwanie wierszy,
 • Wstawianie i usuwanie kolumn,
 • Wyrównywanie szerokości wierszy i kolumn,
 • Określanie pozycji elementów w komórce (top, middle, bottom, left, center, right)
 • Określanie koloru tła komórki i koloru zawartości (np. tekstu),
 • i inne,

TigerII Wizualny Kreator Map

Narzędzie umożliwia nałożenie na wybrany rysunek mapy odnośników o dowolnym kształcie, oraz dowolną modyfikację istniejących map.

Krótka charakterystyka:

 • Tworzenie mapy dowolnego kształtu dla dowolnego rysunku,
 • Edycja mapy bezpośrednio z istniejącego dokumentu HTML,
 • Tworzenie nowej mapy dla rysunku istniejącego w dokumencie HTML,
 • Eksport do schowka oraz do dokumentu HTML,
 • Obsługa zdarzeń JavaScript dla obszarów aktywnych,
 • Obsługa formatów graficznych JPEG, GIF, PNG, BMP,
Dostępne narzędzia:
 • Obszar prostokątny, okrąg oraz linia łączona (Polyline)
 • Usuwanie obszarów,
 • Klonowanie obszarów,
 • Dodawanie i usuwanie uchwytów do zdefiniowanych obszarów,
 • Konwersja pomiędzy typami obszarów (rect do poly, circle do poly),
 • Blokowanie obszarów przed przypadkowych przesunięciem lub zmodyfikowaniem
 • Powiększenie 1:3, 1:2, 2:1, 3:1,
 • i inne,

TigerII Skalpelek

Narzędzie umożliwia cięcie rysunków na wskazane części.

Krótka charakterystyka:

 • Ilość podziałów jest nie ograniczona,
 • Program akceptuje formaty BMP, JPEG, GIF,
 • Pocięty obrazek może zostać zapisany jako BMP lub JPEG,
 • Na życzenie użytkownika zapisywany jest także dokument HTML ze zdefiniowaną tabelka w które osadzone są poszczególne obrazki,
 • Obsługa formatów graficznych JPEG, GIF, PNG, BMP,
 • Możliwość zapisu tylko wskaznej części obrazka do pliku lub schowka,
Dostępne narzędzia:
 • Pionowa i pozioma linia podziału,
 • Narzędzie usuwania linii,
 • Narzędzie przesuwania linii,
 • i inne,

TigerII Kreator Galerii

Kreator galerii, umożliwia w kilku krokach zbudowanie galerii obrazów z mechanizmem nawigacji po galerii.


Krótka charakterystyka:

 • Brak ograniczenia na ilość obrazów w galerii
 • Automatycznie tworzenie miniaturek o zadanych wymiarach,
 • Mechanizm nawigacji,
 • Obsługa formatów graficznych JPEG, GIF, PNG, BMP,

TigerII Edytor Kolorów

Narzędzie to umożliwia szybkie dopasowanie kolorystyki witryny do wymagań użytkownika


Krótka charakterystyka:

 • Edycja kolrów w trybie RGB i CMYK,
 • Możliwość pobrania koloru z ekranu,
 • Import i eksport palet z programu Paint Shop Pro,
 • Eksport utworzonego schematu do dokumentu HTML oraz jako definicji stylów,
 • Możliwość skopiowania ustawionego koloru do schowka, w zadanym formacie,
 • Możliwość wklejenia koloru ze schowka z automatycznym ropzpoznaniem formatu koloru

TigerII MiniPadTigerII Tools:

Ściągnij wersję 1.1.2:
PL / EN


Kup
Licencja35.00 + 22 % VAT