TigerII WAP Tools 1.0.1

Aktualizacja TigerII WAP Tools do wersji 1.0.1.

wiecej...

 
 TigerII Tools 1.1.2

Wsparcie dla formatu graficznego PNG, kolorowaie składni C++ i XML dla MiniPada, nowe funkcjonalnosci w Skalpelku.

wiecej...

 
 TigerII WAP Tools 1.0

NOWO¦Ć! Zestaw narzędzi pomocnych przy tworzeniu witryn opartych na technologii WAP.

wiecej...

 
 Lista mailingowa

Jeżeli chcesz otrzymy-wać naj¶wieższe informacje na swój adres e-mail - wystarczy, że go wpiszesz poniżej.


  
© Marcin Łagonda for Vega s.c.   
257854   
WstępNowo¶ciProgramySklepForumEnglish version
 

Nowo¶ci

23 czerwca 2001

Tiger II 1.0.11

  • Opcja zapisu dokumentów w standardzie UNIX,
  • Opcja wył±czaj±ca lewy i górny panel narzędziowy w oknie edytora,
  • Narzędzie szybkiego wstawiania tabelek,
  • Mapy nałożone na rysunki mog± być edytowane za pomoc± kreatora map,
  • Belka statusu wyposażona jest w wskaĽnik rozmiaru dokumentu,
  • Edycja kolorów w narzędziu wstawiania kolorów, ustawia w edytorze wskazany kolor,
  • Lista plików projektu menadżera zasobów może być sortowana,
  • Lista plików menadżera zasobów może być filtrowana wyrażeniami regularnymi,

Poprawione
  • Drobne zmiany w oknie edycji,
  • Wstaw znak specjalny - poprawnie wstawia symbol "większe równe",


...Poprzednie | Wszystkie | Następna...